Özellikle sinema tekniğinde zamanı hızlandırmak, atlatmak, doğa olaylarını bir çiçeğin büyümesini, şehrin değişimini, inşaat projeleri hızlı bir biçimde göstermek için sıkça bu yönteme başvurulur. Bir görüntüyü hızlı okutma yaparak zamanı hızlandıramazsınız. Bu sadece ileri sarmanın farklı bir versiyonudur. Saniyede çekilen belli karelerin gösterilmesiyle de bu yapılabilir.

Zamanı hızlandıran kareler yüksek hızlı sinematografın tersi gibi kabul edilebilir. Timelapse de aradan kare atılarak görüntü hızlandırılırken yüksek hızlı çekimlerde ise hareket yavaş gösterilir. Timelapse, stop motion animasyon tekniği ile benzerlikler gösterir.

Time-lapse undercranking sinematografi tekniğinin aşırı bir versiyonudur. Burada temel unsur kameranın hareket ettirilmemesi ve sabırdır. Çünkü seçilen hıza bağlı olarak günlerce beklemek gerekebilir.

Normal kare hızında hangi hızda yakalanırsa o hızda gösterilir. Normal gösterimde kamera ile 24 kare hızında çekilen bir görüntü gene 24 kare hızında gösterildiğinde zaman hızlanmayacak, kişilerin hareketleri nasılsa öyle gösterilecektir.

timelapse1

Time lapse tekniğinde ise az sayıda kare hızıyla çekilen görüntü saniyede 24 kare gösterildiğinde ise hızlanacaktır.

timelapse2

Timelapse olayını uzun pozlama (shutter) ile karıstırmayın. Çünkü uzun pozlama süresinde hareket nesneler flulaşacaktır. Ama timelapse saniyede belli kare ile yakalama olayıdır ve nesneler daha net çekilecektir.

Timelapse sırasında kamerayı hareket ettirmeniz gerekiyorsa bu çok çok yavaş olmak zorundadır ki zaten görüntü hızlandırıldığında kamera hareketleri de normal hızında görülebilsin.

Timelapse kullanımının en yoğun olduğu filme örnek olarak Baraka (1992) filmini gösterebiliriz.

Timelapse özelliğini kullanmak için kameranızın çerçeve hızı sayısını düşürmeniz gerekecektir. Bu her kamerada olmaz genel de dijital sinema kameralarında bulunur.