• 16 Ekim 2021

Tripodlar

11 Ağu 2015

Tripod, kamera çekiminde meydana gelebilecek sarsıntıları önlemek için kullanılır. Kameranın omuzda kullanıldığı durumlarda görüntüde bir sarsıntı meydana gelir. Bu da gözün algılamasında zaafa yol açar. Çünkü gözün bir özelliği de dünyayı sarsıntısız görmesidir. Devamlı sallanan bir görüntü, izleyenin gözünün rahatsız eder. Aslında mümkün olan her durumda tripod kullanmak daha iyi ve net görüntülerin çekimine olanak verir. Özellikle haber çekimlerinde her zaman pratik olmayışı ve Türkiye’de kameramana yardımcı olacak “kamera asistanı” gibi bir kavramın olmaması nedeniyle tripod kullanmayı ihmal ederiz. Bu da bize sallanan bir görüntü, bel ve sırt ağrısı olarak geri döner.

Dünyada üzerine ağırlık konulduğunda en zor devrilenin üçgen prizma olduğu hesaplanmıştır. Bu nedenle kamera sehpalarının üçayak üzerine oturtulması sağlanmıştır. Tripod, Latince bir kelimedir. Genelde alüminyum ve karbon lifinden üretildikleri için hafiftirler. Özel bir etki istenmediği sürece, en ideal tripod yüksekliği çekeceğimiz kişinin göz hizasındaki yüksekliktir. Çok alt ve çok üst açılı tripod yükseklikleri biçim bozulmalarına yol açarlar.

Tripod’u Oluşturan Parçalar

Head: Türkçe’si kafa demektir. Kafa üzerine kameranın yerleştirildiği pan, tilt ayarları ve ağırlıklarının bulundugu, çekim düzlemini ayarlamak için su terazisi olması gereken, içinde yaylar ve frenler bulunan en önemli tripod parçasıdır.

Denge Numaratörü: Kamera hareketlerini kontrol edebilmek için kamera ağırlığını dengelemek gerekecektir. Kameranın en az güç harcanacak şekilde yatay düzlemde düzgün durması için bu denge numarötörü ile geri hareket ettirilerek en iyi denge bulunur ve vida çevrilerek sabitlenir.

Kamera Kızak Adaptörü: Kamera üzerindeki kızak, vida veya diğer aparatlar yardımı ile kameranın tripoda montesine yarayan ve ileri – geri hareketi ile kameranın dengesini sağlayan parçadır.

Kumanda Kolu ve Monte Yeri: Kameranın daha kontrollü hareket edebilmesi için tripod üzerine bir kumanda kolu monte edilir. Bu kol yardımı ile kameraman bütün hareketleri kolayca uygulayabilir. Genelde profesyonel tripodlarda kumanda kolunun sağ el veya sol el kullanan kameramanlar için sağında ve solunda monte yerleri bulunur. Ayrıca bu kollar üzerine zoom kolu ve/veya netlik kolu takılarak kameranın zoom ve netlik fonksiyonlarının daha kolay kontrolü imkanı sağlanabilir. Kol üzerinde kameramanın elini rahatça tutabileceği bir plastik parça bulunur. Bu sayede, terleyen el kaymaz.

Su Terazisi: Etrafınıza baktığınızda bütün nesnelerin yeryüzüne dik olarak konumlandırıldığını (bina vb) görürsünüz. Tripodun kurulduğu yerin eğimi ne olursa olsun, kamera ile çalışılan görüntünün de dikey ve yatay olarak ; isteyerek yapılan bozulmalar haricinde doğru düzlemde olması gerekir. Bu doğru düzlemleri verebilmek için amacı ile tripod üzerine basit bir su terazisi konulmuştur. Günümüzde üretilen modern tripodlarda bu su terazisi fosforlu veya ışıklıdır ki karanlık ortamlarda ayar yapmayı kolaylaştırır. Su ayarı yapmak için alttaki kolu gevşetip su damlacığını dairenin içine yerleştirmek yeterli olacaktır.

Pan ayar halkası: Kamerayı sağa veya sola hareket ettirirken pan hızının değerini ayarlamızı sağlar. Küçük değerlere getirdiğimizde kamera çok rahat sağa sola döner. Bu değer yükseltildikçe o oranda kameranın dönme zorluğu da artar.Bu sayede kontrollü bir pan yapılabilir.

Tilt ayar halkası: Bu halkada pan halkası ile aynı prensib esasına göre çalışır.

Pan kilidi: Kameranın sağa ve sola hareketini engellemek için kullanılır.

Tilt kilidi: Kameranın aşağı ve yukarı hareketlerini engellemek amacı ile kullanılır.

Şaryo: Şaryoyu bir tren rayına benzetebiliriz. Kameranın yatay düzlemde düzgün hareketini sağlar. Film ve dizi çekimlerinde çok kullanılır.

Crane: Kameranın yüksekten görüntü almasını sağlayan mekanik bir vinç düzenidir. Arka bölümdeki denge ağırlıkları sayesinde denge sağlanır.

Jimmy jib: Gelişen film sanayisi ile bazı hareketleri yapmada yetersiz kalan şaryo sisteminden daha ileri bir sistem kullanılma ihtiyacı hasıl olmuştur. Sadece yatay ve dikey düzlemde değil,her doğrultuda ve havada hareket edebilen jimmy jip sayesinde daha etkili görüntülerin çekilebilmesi mümkün olmuştur.

Steadicam: Kameranın sarsıntısızca hareketi için tasarlanmıştır. Yürüme sırasındaki sarsıntılar kameraya yansımaz. Özellikle crane, dolly gibi kurulup toparlanması zor olan cihazların ve bunlarla hareket kabiliyetinin kısıtlı olduğu durumlarda çok sık tercih edilir. Steadicam sisteminde, kameranın ağırlığını kameramanın kalçalarına doğru dağıtan bir göğüslük kullanılır. Hidrolik bir kol kameranın hareketini kontrol eder ve çok daha özen isteyen ve pahalı olan kaydırma ve dolly çekimleriyle karşılaştırılabilir ölçüde düzgün bir görüntü elde edilir. Son olarak, kameramanın vizörden bakma imkanı olmadığı için bir video monitörü kameramanı vizöre bağımlı olmaktan kurtarır ve kamera elde yürüyerek yapılan çekimin denetimini arttırır. Ayrıca bir batarya ile bu vizörün çalışması sağlanır. Steadicam kullanımı sırasında kameraman hep vizöre baktığı için diğer açıları göremez. Bu yüzden kameramanın yanında devamlı bir asistan bulunur.

“Kameramanlık Mesleğine Giriş” kitabından özetlenerek alınmıştır. Kitapla ilgili geniş bilgi almak için lütfen Tıklayın>>>>