• 16 Ekim 2021

Topluluk Çekimlerinde Aks Çizgisi

11 Eyl 2015

Topluluğa karşı konuşan kişiler için de bir aks çizgisi olmalıdır ve çekimlerimizi bu aks çizgisinin sadece bir yönünde gerçekleştirmeliyiz. Konuşmacıyı ekranın solundan sağına doğru bakıyor olarak çekiyorsak dinleyicileri de ekranın sağından soluna doğru bakıyormuş gibi çekmemiz gerekir ki konuşan kişi ve onu dinleyenlerin karşılıklı olarak oturdukları görünebilsin.

Aşağıdaki örnekte; Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın bir programından çekilen görüntüler örnek olarak verilmiştir. Yanlış olarak gösterilen kareler aks çizgisinin ters yönünde çekilmiştir. Algıda bütünlüğü bozmaktadır. Sanki başbakanın arkasındaymış gibi bir izlenim oluşmaktadır. Diğer kareler ise doğru açıdadırlar.

Burada çekim açılarını çoğaltmak mümkündür. Bu kareler örnek olarak verilmiştir.

Topluluk Çekimlerinde Aks Çizgisi

Gene burada da CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın grup konuşmasından örnekler verilmiştir. Yanlış ibaresi olan kareler algıda bütünlüğü bozmaktadır.

Topluluk Çekimlerinde Aks Çizgisi

Konunun Videosu

“Haber Kameramanlığı” kitabından özetlenerek alınmıştır.