• 16 Ekim 2021

Temel Aydınlatma Düzeni

13 Ağu 2015

Gözlerimizin görmesi için nasıl ışığa ihtiyaç varsa, gözlerimizin kötü birer kopyası olan kameralar içinde ışığa ihtiyaç vardır. Bizler bu ışığı bazen güneş veya güneş ışığını yönlendirerek ya da suni aydınlatma vasıtaları ile sağlarız. Bu aydınlatmanın da kendine has metodları vardır. Öncelikle nesnenin görüntülenmesi (teknik) sonrada estetik kaygılar ön plana çıkar. Yani öncelikli hedefimiz nesneyi görünür hale getirmektir. Bunu yaparken de estetiği göz önünde bulundurmak zorundayız. Tecrübe en iyi öğretmendir. Elektronik kameralar renkleri elektriksel işarete çevirmezler. Renkler arasındaki ışık farkını elektriksel işarete çevirirler. Bu kavramı özellikle vurgulamak gerek.

Aydınlatma denilince, özellikle habercilikte kamera üstü ışığı yakıp kişinin yüzüne doğru doğrultmak anlaşılmamalıdır. İyi bir görüntü düzenlemesi için mobilya, arka dekor, arka plan vb.nin yanında aydınlatmaya da özen gösterilmelidir.

temel aydınlatma tekniği

Göze hoş gelen görüntüler ışığın düzgün olarak dağıldığı ve derinlik hissi veren, çok koyu keskin gölgelerin olmadığı görüntülerdir. Unutmayalım ki; gölgelerin sert ya da yumuşak olması ışığın kalitesini belirler. Televizyon aydınlatmasında kullanılan “temel aydınlatma yöntemi” üç ayrı ışık kaynağının bir araya getirilmesinden oluşur:

Anahtar Işık (Key Light): Aydınlatmanın temelini oluşturur ve aydınlatmanın olmazsa olmaz bir öğesidir. Özel bir aydınlatma için kullanılamaz. Temel amaç nesneyi görünür kılmaktır. Anahtar ışık, güneşin tabiattaki işlevinin karşılığı olarak ele alınmalıdır. Anahtar ışığın yeri belirlendikten sonra diğer ışık kaynaklarının yerleri buna göre belirlenir. Aydınlatmanın şiddeti nesneye uzaklığa göre değişir. Eğer anahtar ışık çok yoğunsa gözler siyah çukurlara dönüşebilir. Gözaltındaki torbalar belirginleşebilir. Anahtar ışık, ana aydınlatma kaynağı olarak en kuvvetli olanıdır. İki ya da daha fazla anahtar ışık kullanılmaz. Kullanılırsa, tüm görünümü bozan çift gölge oluşumları meydana gelir. Birden fazla gölge ise tabiata aykırı bir durumdur. Çünkü güneş tek olduğu için gölge de tektir. Anahtar ışık çok yana konumlandırılacak olursa, insanların yüzlerinin bir tarafı tamamen karanlıkta kalır.

Dolgu Işığı(Fill Light): Anahtar ışığın neden olduğu sert gölgeleri yumuşatmak ve göz bölgelerinin aydınlatılması için kullanılır. Dolgu ışığı yumuşak ışık olmalıdır ki, kendisi yeni gölgelere yol açmasın. Ahahtar ışığın tersine 90°lik bir açı yapacak şekilde ve aydınlatılacak nesneye daha yakın yerleştirilir.

Arka Işık(Back Light) ve ya Tepe Işık: Nesnenin hemen ardına gizlenir ve arkadan aydınlatmayla nesnenin kenarlarını aydınlatır. Işık aracılığı ile nesnenin dış sınırlarını çizer. Özellikle fon önünde yapılan aydınlatmalarda nesnenin fondan ayrılmasını sağlar. Arka ışık da, anahtar ışık gibi sert ışık kaynağıdır.

Fon Işığı(Background Light): Fon ışığı konunun arkasına gelen bölgeyi aydınlatır. Fon ışığı anahtar ışığın geldiği yönden aydınlatılmalıdır. Görüntüde derinlik etkisinin sağlanması için önemli bir etken olan arka planın seçikliği, iyi bir fon aydınlatması ile elde edilir.

“Kameramanlık Mesleğine Giriş” kitabından özetlenerek alınmıştır.