• 19 Ekim 2021

Televizyon Yayıncılığı İlkeleri

29 Ara 2015

TV Yayın İlkeleri

l) Hak ve özgürlüklere saygılı olmak,

2) İfade özgürlüğü ve haber alma hakkı çerçevesinde, olay ve olguları doğru, tarafsız ve eksiksiz yayınlamak,

3) Yayıncılığı haksız amaç ve çıkarlar doğrultusunda kullanmamak,

4) Çok sesliliğin ve kültürel çeşitliliğin korunmasına önem vermek,

5) Yayınlarımızda ırk, renk, dil, din ve cinsiyet ayrımcılığına, aşağılama ve önyargılara yer vermemek,

6) Kişi ve kurumların cevap ve düzeltme haklarına saygılı olmak,

7) Toplumda korku ve infial uyandırabilecek olaylar karşısında ve kriz zamanlarında sağduyulu davranmak,

8) Şiddeti teşvik etmemeye ve meşrulaştırmamaya özen göstermek,

9) Özel hayata ve mahremiyete saygılı olmak,

10) Kadınların sorunlarına duyarlı olmak ve kadınları nesneleştirmekten kaçınmak,

11) Çocuk ve gençleri uygun olmayan içerikten korumaya özen göstermek,

12) İzleyicilerin ve dinleyicilerin ihtiyaç, beğeni ve hassasiyetlerine önem vermek.