Etiket: siyaset

Haber Bültenleri

Haber bültenleri haber üretmek zorundadır. Bunun içinde araştırmalar yapılır. Haber kaynakları arasında cumhurbaşkanlığı, başbakanlık, bakanlıklar,

Genel Haber Kategorileri

Televizyonların haber bültenlerinde yayınlanan haberleri kategorilerine göre bir değerlendirmeye alırsak; Siyaset, Politika: Ülkedeki siyasetçilerin açıklamaları,