Etiket: John Logie Baird

Televizyon 95Yaşında

Yunanca “uzak” anlamındaki “tele” ve Latince “görme” anlamındaki “visio” sözcüklerinden yola çıkarak 20. yüzyılın başlarında