Etiket: cevap hakkı

Düzeltme ve Cevap Hakkı

Basın Kanunu’nun 14. Maddesine göre; Süreli yayınlarda kişilerin şeref ve haysiyetini ihlâl edici veya kişilerle