Etiket: basın kanunu

Medya Hukuku Nedir?

Medya hukuku kapsayıcı bir ifade olarak kitle iletişim araçları ile yayın yapılması faaliyeti ile bu faaliyetin

Düzeltme ve Cevap Hakkı

Basın Kanunu’nun 14. Maddesine göre; Süreli yayınlarda kişilerin şeref ve haysiyetini ihlâl edici veya kişilerle