• 16 Ekim 2021

Süreli Basın Kartı Nedir ve Nasıl Alınır

8 Mar 2016

Uluslararası basın-yayın organlarını temsilen ülkemize görev yapmak üzere atanan basın mensuplarının görevlerini yerine getirebilmeleri için belirli sürelerle verilen basın kartıdır.

Temsilci, muhabir, kameraman, foto muhabiri gibi sıfatlarla ülkemize atanan basın mensuplarına talepleri halinde basın kartı verilebilir. Türkiye’ de faaliyet gösteren her uluslararası ajans ve TV kuruluşunun yabancı uyruklu mensuplarından en çok 7 kişiye, radyo ve diğer yayın kuruluşlarının yabancı uyruklu mensuplarından her kurum için en çok 3 kişiye süreli basın kartı verilir.

Ülkemize daimi statüde atanan uluslararası basın mensupları aşağıda sıralanan belgelerle birlikte on-line olarak (http://www.byegm.gov.tr/turkce/ uluslararasi-basin-mensuplari) adresinden müracaat ederek o yılın sonuna kadar geçerli basın kartı edinebilirler.

Süreli Basın Kartı Başvurusu İçin Gerekli Olan Belgeler?

1.Yayın organının yayınlandığı ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti büyükelçiliği veya başkonsolosluklarından alacakları basın mensubu vizesi (sadece ilk gelenler)
2.Görev yaptıkları basın yayın kuruluşlarından görevlendirdiklerini ve ücretlerini gösteren belge
3.Görev yaptıkları basın yayın kuruluşunun Türkiye’deki Büyükelçilik, Elçilik veya Konsolosluklarından alacakları takdim mektubu
4.Pasaportun vize ve kimlik sayfa fotokopileri
5.İkamet tezkeresi ve temdit sayfalarının fotokopileri (ilk gelenler hariç)
6.Bir adet vesikalık fotoğraf
7.Mesleki çalışma örnekleri ile birlikte on-line olarak (http://www.byegm.gov.tr/turkce/yabanci-basin-mensuplari) adresine müracaat edilebilir. (ilk gelenler hariç)

Uluslararası basın mensupları süreli basın kartlarını her yılın başında, o yılın sonuna kadargeçerli olmak üzere ilk başvuruda izledikleri yolu izleyerek yenileyebilirler.