Yayın Yönetmeni (Mühendisi) (Transmission Engineer-Operations Manager ): Tüm yayınların ve teknik personelin yönetilmesinden sorumludur. Ana görevi yayınların sorunsuz bir biçimde gerçekleştirilmesidir.

Sistem Sorumlusu (Mühendisi ) (Network Engineer): Yayın teknolojilerinde kullanılan IT tabanlı tüm sistemlerin bakımı, kurulumu, onarımı ve yenilenmesinden sorumludur.

Sistem Teknisyeni (Network operations assistant): Yayında kullanılan IT tabanlı sistemlerde oluşacak sorunlara müdahale eder.

 Ölçü Bakım Mühendisi (Maintenance Engineer) : Reji ve stüdyolara bulunan tüm görüntü ve ses sistemlerinin tasarım, kurulum, bakım-onarım süreçlerini gerçekleştirmek.

 Ölçü Bakım Teknisyeni (Maintenance Technician): Kontrol odası ve stüdyolarda bulunan tüm yayın sistemlerinin bakım, tamir ve onarımında görev alan kişidir.

 Teknik Yönetmen ( Technical Director ): Televizyon Teknik Yönetmeni, televizyon program yapımı için gerekli teknik alt yapının oluşturulmasını sağlayan, altyapının gelişimine yönelik proje çalışmalarını gerçekleştiren, program yapımcısı ve yönetmeni ile eş güdüm içinde, yapım ve yayınların teknik standartlara ve estetik kurallara uygun biçimde gerçekleştirilmesini sağlayan ekibi yöneten, gerekli ekipmanı işleten ve yapıma ait teknik altyapı gereksinimlerini yöneten ve koordine eden nitelikli kişidir.

Resim Seçici (Vision Mixer): Yönetmenin komutu doğrultusunda yayına verilecek video kaynaklarını seçer. Resim seçici, resim seçme masasının kullanımından sorumludur. Görev yeri, stüdyonun kontrol odasındadır. Resim seçici, çeşitli görüntü kaynaklarından gelen görüntüleri yönetmenin direktifleri doğrultusunda hazırlayan, kayda ya da yayına gönderen kişidir.

Grafik-KJ Operatörü (Character Genarator Opt.): Kayıt veya canlı yayın televizyon programlarında ekrana verilecek grafik, alt yazı, alt-üst bant, krediler vb. görsel unsurların bilgisayarda üretilmesinden, yönetmenin komutu doğrultusunda görüntü üzerine bindirilerek yayına verilmesinden sorumlu uzman kişi. Grafiklerin üretilmesi ve yayına verilmesi sürecinde bilgisayar tabanlı cihazları uzmanlık seviyesinde kullanma becerisine sahiptir.

Kamera Kontrol operatörü (Video Control operatör): Çok kameralı yapımlarda kameraların teknik standartları, renk değerleri, diyafram gibi teknik ayarlarının yapılarak çekime hazırlanmasından sorumlu kişidir. Çekim sırasında da kameraların renk ve diyafran ayarlarını sürekli kontrol ederek teknik standartlara uygunluğunu sağlayan kişidir.

Server Operatörü ( Video Server Operater): Kayıt cihazlarının/ortamının düzenlenmesi ve teknik ayarlarının yapılmasından ve kayıt sonrasında da kaydın kontrolü ve tesliminden sorumludur. Kaydı gerçekleştirilen görsel işitsel verinin teknik standartlara uygunluğu ve kalitesinden sorumludur. Yayın için hazırlanan video kliplerin yayına verilmesinden sorumludur.

Ingest Operatörü: Analog görüntüleri dijital ortama aktaran, arşivden tanımlanan veya teslim aldığı yayına girecek materyali server’a transfer etmek ten sorumludur.

Stüdyo Şefi (Floor Manager) : Stüdyo şefi, çok kameralı televizyon program çekimin gerçekleştiği stüdyonun (alanın) sorumlusudur. Stüdyo bağlantılı tüm işlerin (dekorun kurulumu, kameraların ve diğer ekipmanın konumlandırılması, havalandırma, ikaz ışıkları, sunucu, oyuncu, seyirci hareketleri vb.) düzenli biçimde işletilmesinden sorumludur. Kulağındaki intercom sistemiyle kontrol odasındaki yönetmen ile stüdyo içinde görev yapan ekip, sahne önü kişiler, seyirci gibi unsurlar arasındaki bağlantıdır. Yayın anında uluslararası standardı olan el işaretlerini kullanarak kamera önü kişilerine komutlar aktarır.

Uydu haberleşme mühendisi – Satellite Comminication Engineeering: Yönetici pozisyonunda tüm uydu ve haberleşme işlerinden sorumlu kişi.

Uydu ve Haberleşme Teknisyeni: Merkezde ve dış yayınlardaki up link ve down link işlerini yapan kişidir.

Transmisyon Teknisyeni (Transmission Technician): Uydu, Fiber Optik, Metro Ethernet gibi yayın iletim ortamlarını kullanarak haberleşmeyi gerçekleştiren, bu süreçte veri iletimi sürecinde gerekli olan teknik düzenlemelerden (compression, data coding vb) sorumlu uzman kişi.

Verici Sistemleri Teknisyeni : Vericilerde çalışanlar

Elektroteknik teknisyeni: Elektrik enerji sistemlerinin ve kablolamalarının yapılmasından sorumludur.

Kaynak: RATEM Mesleki Yeterlilik Sertifika Merkezi , Televizyon Yayıncılığı ve Yapımcılığı Meslek Haritalama Raporu, Hazırlayanlar: Prof Dr. Peyami ÇELİKCAN ve Yrd. Doç. Dr. Nalan BÜKER, Ağustos 2013, İstanbul