• 26 Ekim 2021

Sosyal Medya Yasakları

24 Ara 2015

Sosyal medyayı kullanırken dokunulmaz değilsiniz!

Günümüzde takip edemediğimiz kadar çok sosyal medya ağı ve kullanıcısı var. Paylaşılan resimler, yorumlar, hakaret ya da şiddet içeriyorsa ceza almanız kaçınılmaz.

Yasalara göre başta Facebook ve Twitter olma üzere sosyal paylaşım sitelerinde hangi ifade ve paylaşımlar ceza alabilir? Peki sosyal medyayı kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?  Ne tür paylaşımlar suç sayılmakta bunları haberimizde derledik.

Türk Ceza Kanunu’nun  125. maddesinde düzenlenen genel “hakaret” suçunun sosyal medya gerçekleşmesi halinde 2 yıla kadar hapis cezası var.

Kanun koyucu hakaretin alenileşmesi ve daha geniş kitlelere ulaşması nedeniyle artan kişisel zararları dikkate alarak, sosyal medya üzerinden işlenen hakaret suçu için daha fazla ceza öngörüyor.

Aynı zamanda TCK’nın 106. maddesindeki “tehdit” suçunun sosyal medya üzerinden sahte bir isim ile işlenmesi halinde suçun işleniş biçimi ve mağdurda yarattığı etkiler dikkate alınarak, genel tehdit suçundan daha ağır bir ceza söz konusu.

Örneğin bir kişi sahte bir isimle Facebook veya Twitter hesabı açarak başka birini ölümle tehdit ederse, bu eylemin 5 yıla kadar hapis cezasına tabi olduğu dikkatlerden kaçmamalıdır. Hakaret bir kişiye doğrudan küfür etmek şeklinde olabileceği gibi “Hırsız, katil” gibi hiçbir delile dayanmayan soyut isnatlar şeklinde de ortaya çıkabilir.

Siyasetçilere bu tür hakaret içeren yorumları sıksık okuyoruz. Siyasetçiler pek tabi eleştirilebilir… Ancak eleştirilerin bir suç teşkil ettiğini unutmayın.

Örneğin bir kamu görevlisi olan Başbakan veya Devleti temsilen partiler üstü bir kişilik olarak kabul edilen Cumhurbaşkanına sosyal medya üzerinden alenen hakaret ederseniz veya kulaktan dolma dedikodular ile küfür ederseniz, bu artık ifade özgürlüğü veya eleştiri hakkı değil, şeref ve saygınlığın ihlali olarak karşınıza çıkar. Bu halde Başbakana hakaret suçundan dolayı TCK’nın 125/3-a maddesine göre 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilirsiniz.

Başkalarının telefon numaraları ya da fotoğrafları izinsiz paylaşmak örneğin; kişilerin adresleri, kimlik bilgileri, fotoğraflarını ve özel bilgilerini de izinsiz paylaşmak suç teşkil etmektedir. Bununla birlikte yine sosyal medya da elden ele dolaşan görüntüler, ses kayıtları hoşunuza gitse bile izinsiz olarak paylaşılmamalıdır. Çok ciddi hukuki yaptırımları olmakla birlikte mahkemelerde delil olma özelliği uygulamalardaki bir çok örneği sabittir.

Bu örnekler masum gibi görünse de ağır cezalar almanıza sebep olabilir.

Kaynak: Habertürk