• 26 Ekim 2021

Prodüktör-Radyo Televizyon Yapımcısı Mesleği ve Özellikleri

21 Ara 2015

1970’li yılların başlarından itibaren evlerin içine dünyaya açılan bir pencere olarak giren kitle iletişim araçları hayatımızı iyi mi yoksa kötü mü etkilediğinin hala tartışıladursun, radyo ve televizyon çoktan her evin vazgeçilmezi oldu bile! Televizyon ve Radyo Yapımcılığı da bu hızlı gelişen sektör ile doğan mesleklerden. Televizyon Yapımcıları yapılacak olan programın yönetimsel ve finansal kararlarından, programın yapımında çalışacak elemanların bulunmasına kadar programın yapımındaki her detayı düşünmelidirler.

Radyo Yapımcıları ise sesin ayarlanmasından programda kullanılacak içeriğin belirlenmesine kadar uzanan bir yelpazede görevlere sahiptirler. Ayrıca kimi Radyo Yapımcıları radyoda yayınlanacak olan promosyonel seslerin veya jingleların üretiminde görev alabilirler.

Televizyon veya Radyo Yapımcısı olmak isteyen adayların iyi organize olabilme, iletişim kurabilme yeteneklerine sahip olması ve ayrıntılara dikkat edebilme özelliklerini barındırmaları gerekiyor. Televizyon veya Radyo Yapımcıları TRT’nin yanısıra özel kanallarda da iş bulabiliyorlar.

Prodüktör (Radyo-Televizyon Yapımcısı) olmak isteyenler,

ana dallarından birinde okuyabilirler.

Mesleğin Gerektirdiği Özellikler

Prodüktörler;

 • Hareketli görüntüler ve ses sistemiyle ilgili bilgi sahibi,
 • Olayları ve durumları hikayeleştirme yeteneği olan,
 • İnsanları motive etme ve yönlendirme becerileri olan,
 • Problem çözme becerisi gelişmiş,
 • Film, televizyon ve video üretimin farklı yönlerini ve özelliklerini bilen,
 • Profesyonel ve kişisel ilişkiler kurmakta başarılı,
 • Yaratıcı,
 • Disiplinli, düzenli,
 • Konuşma ve ikna etme kabiliyeti yüksek,
 • Baskı ve stres altında çalışabilen,
 • Planlama ve hedefler doğrultusunda plana uygun çalışabilen,
 • Ekip çalışmalarında başarılı bireyler olmalılardır.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Prodüktörler ofislerde, sinema ve televizyon stüdyolarında ve açık havada çalışırlar. Çalışma saatleri projeler doğrultusunda değişebilir, uzun iş saatleri olabilir ve haftasonları da çalışabilirler. İşleri doğrultusunda seyahat edebilirler ve seyahat ettikleri yerlerde uzun süre kalabilirler. Teknik personelle, yönetmenlerle, senaristlerle ve oyuncularla iletişim halinde olurlar.

Görevler

 • Haberlerden ve diğer kaynaklardan topladıkları bilgileri derleyerek programlar ve filmler için hikayeler yazar ve düzenler,
 • Program önerileri hazırlar, gerekli mali kaynakları, iş gücünü, malzemeleri araştırır ve ilgili kuruluşlarla görüşerek gerekli izinleri alır,
 • Yapılacak programın konu ve süresini belirler,
 • Üretim süreci boyunca yazarları, senaristleri, yönetmenleri, yöneticileri ve diğer personeli koordine eder,
 • Program için gerekli ortamı ve sahneyi hazırlar,
 • Yayın standartlarına uyum sağlamak için kayıtları inceler ve provalar yapar,
 • Detayların doğru tamamlanması için prodüksiyon sonrası işlemleri denetler,
 • Üretim sürecini tartışmak için personel ile toplantılar yapar ve hedeflere ulaşmak için program hazırlar,
 • Üretim sürecinde ve sonrasında ortaya çıkan teknik problemleri ve personel arasındaki çatışmaları çözümler,
 • Bütçeyi ve üretimi hazırlar, organize eder ve düzenler,
 • Üretim sürecini ve filmin dağıtım aşamasını denetler,
 • Ortak yapımcılar ile iş birliği yapar ve iletişimi sağlar,
 • Kurumsal müşteriler için örnek videolar hazırlar,
 • Oyuncu kadrosunu, film ve sahne ekibini seçer,
 • Ürünün tasarımını ve mali yönlerini kontrol eder, onaylar.

Çalışma Alanları ve İş Olanakları

Prodüktörler, başta radyo ve televizyon kurum ve kuruluşları olmak üzere, film ve program yapım şirketleri, reklam şirketleri ve medya araştırma şirketleri gibi kitle iletişim sektöründe bulunan pek çok kurum ve şirkette metin yazarı, senaryo yazarı, program yapımcısı, yönetmen, görüntü yönetmeni, sunucu ya da teknik eleman (kameraman, resim seçici, kurgu operatörü vb.) ve medya araştırmacısı olarak çalışmaktadır.  İsteyen prodüktörler Yüksek Lisans ve Doktora programlarına devam ederek akademik kariyer yapabilmektedir.

Kaynak: www.parlakbirgelecek.com/