• 26 Ekim 2021

Prodüksiyonlarda Yönetim Ekibi ve Görevleri

27 Oca 2016

Film endüstrisi kapsamında Yapım olarak tanımlanan büyük meslek grubunun alt kümelerinden biri yönetim departmanıdır. Bu departman yaratıcı vizyonuyla filme nihai formunu kazandıran yönetmen ve bu süreçte ona artistik amaçlarına ulaşmasında yardım eden yardımcılarından oluşan ekibini kapsar. Bu ekip çekimler sırasında yönetmene organizasyon, zaman yönetimi, planlama, lojistik gibi idari sorumluluklar kapsamındaki işleri üstlenerek desteğini aktarır.

Yönetmen (Director) : Görsel düşünme ve hikaye anlatma becerisini, bir senaryo doğrultusunda tasarımcı ve uygulayıcı ekibi, oyuncuları yönlendirerek yapımcının beklentilerine uygun olarak üreten ve ürüne dönüşüm sürecinden sorumlu yaratıcı bakış açısına sahip sanatçı kişidir.

Televizyon Program Yönetmeni: Programın teknik ekibini ve sanat grubunu oluşturan ve tüm ekibini idare eden; programa ait teknik ve sanatsal ihtiyaçları karşılayarak, her türlü hazırlık aşamasını yürüten; program yapımcısı tarafından öngörülen akış ve plan dâhilinde program çekimi ve sonrasına ait tüm süreçlerin tasarımı, planlaması ve uygulamasını ve gerekli durumlarda canlı yayın sürecini yöneten; programın diğer yayın ortamlarından yayını için, içeriğinden, kurgusu ve çekimine kadar gerekli yenileme çalışmalarını yapan nitelikli kişidir.

Birinci Yönetmen Yardımcısı (First Assistant Director) : Yönetmenin yaratıcı çalışmasına konsantre olabilmesi için bir dizi sorumluluğu üstlenen ve yönetmenin “sağ kolu” olma görevini üstlenen kişidir. Setteki en yetkili ikinci kişidir. Uygulama Yapımcısının onayını alarak geliştirdiği İş Programını (Schedule) sette uygulamaktır. İş programında olan sahneler o gün bitmezse ve/veya kötü çekilirse, çekim senaryosundaki gibi değilse, başta Yapım Yöneticisi olmak üzere, Uygulama Yapımcısına, Yapımcıya ve Denetçi Yapımcıya karşı tek sorumlu odur.

Çekim sırasında hiç kimsenin yönetmenden hesap sorma hakkı yoktur. Bu sebeple 1. Yönetmen Yardımcısı setin tek hakimidir. Yönetmen Yardımcısı çekim öncesi (Pre-Production) devresinin ortasında işe başlar ve çekim devresi sonunda işi biter. Bu görevi üstlenenlerin kariyerinde bir sonraki basamak genellikle yönetmenlik değildir. Daha çok planlama, organizasyon ve idari yönetim becerisine dayalı olan Yapım Yöneticisi (Production Manager) veya Uygulayıcı Yapımcısı (Line Producer) meslekleri olmaktadır.

İkinci Yönetmen Yardımcısı (Second AD): Çekim öncesi devresinde ilk işe başlayanlardandır.1. Yönetmen yardımcısının sağ koludur. Onun emir ve talimatlarının gerçekleştirilmesini sağlar. Eğer Kast Direktörü varsa 2. Yönetmen Yardımcısı ile çalışır. Yıldızlar dışında, figüranlar da dahil tüm oyuncuların bulunmasını denetler. Oyuncuların kostümlerinin tamamlanması, aksesuar, varsa makyaj tasarımlarının yapılmasını takip eder ve iş programı doğrultusunda verilen tarihlerde tamamlanmasını sağlar. Mekanların bulunmasını da denetleyendir.

Çekim devresinde de hiç sete çıkmaz ve set arkasında tüm oyuncuların ve figüranların zamanında hazır olmasını ve istenilen anda sete çıkmasını sağlayacak planlamayı ve uygulamayı gerçekleştirir. Çağrı listesi (Call Sheet) ve tüm diğer raporları her gün hazırlamak da görevidir.

Üçüncü Yönetmen Yardımcısı (Third AD): Set veya idari işlerde birinci ve ikinci yönetmen yardımcılarına destek ve yardımcı olur. Prodüksiyon ve setteki yönetim ekibi (reji ekibi) arasındaki iş ilişkisini kurar. 

Devamlılık Sorumlusu (Continuity/Script Supervisor) : Çekim sürecinde işe başlar, eğer kurgucu talep ederse kurgu sürecinin de başında çalışır. Kurgu’cuya ve yönetmene karşı sorumludur. Tüm time-code ve her planın notlarını alır. Yön sürekliliği, hız, tempo sürekliliği gibi renk ve ışık sürekliliği başta olmak üzere, her ne kadar kostüm, makyaj, aksesuar kendi sürekliliklerinden sorumlu olsa da, tüm süreklilikleri tutar. Oyuncuların diyaloglarını senaryoya uygun söylemelerinden ve doğru tonlamalarından da sorumludur

RATEM Mesleki Yeterlilik Sertifika Merkezi , Televizyon Yayıncılığı ve Yapımcılığı Meslek Haritalama Raporu, Hazırlayanlar: Prof Dr. Peyami ÇELİKCAN ve Yrd. Doç. Dr. Nalan BÜKER, Ağustos 2013, İstanbul