• 16 Ekim 2021

Medyada Okur ve İzleyici Hakları

17 Ara 2015

MEDYA ETİK KONSEYİ YÜKSEK KURULU Okur ve İzleyici Hakları Bildirisi

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes, ülkemizde yayınlanan ulusal veya yerel gazete, dergi, TV, radyo ve internet sitesinde şahsını ilgilendiren her konuda kanunlar çerçevesinde her türlü tepkiyi verme ve hukuki yollara başvurma hakkına sahiptir.

2) Her vatandaş özellikle ülkemizdeki olayların gerçek yönünü öğrenme hakkına sahiptir. Olayları siyasi, şahsi veya grup çıkarlarına göre çarpıtanları şikâyet, kınama ve kanuni yollarla hak arama hakkına sahiptir.

3) Her vatandaş, şahsi veya ailevi şeref ve haysiyetinin küçük düşürülmesi karşısında şikayet, kınama ve tekzip dahil her türlü kanuni yollara başvurma hakkına sahiptir.

4) Her vatandaş Yayınlarda ırk, renk ve cinsiyetinden dolayı şahsen veya zümre olarak şeref ve haysiyetlerinin küçük düşürülmesi karşısında şikayet, kınama ve tekzip dahil her türlü kanuni yollara başvurma hakkına sahiptir.

5) Her vatandaş Yayınlarda din, dil, dini inanış, ayin ve yaşayışından dolayı şahsen veya zümre olarak şeref ve haysiyetlerinin küçük düşürülmesi karşısında şikayet, kınama ve tekzip dahil her türlü kanuni yollara başvurma hakkına sahiptir.

6) Her vatandaş, yayınlarda sınıf, düşünce, siyasi ve ahlaki eğilimlerinden dolayı şahsen veya zümre olarak şeref ve haysiyetlerinin küçük düşürülmesi karşısında şikayet, kınama ve tekzip dahil her türlü kanuni yollara başvurma hakkına sahiptir.

7) Her vatandaş, kanıtsız iddia ve suçlamalardan dolayı şahsen veya zümre olarak şikayet, kınama ve tekzip dahil her türlü kanuni yollara başvurma hakkına sahiptir.

8) Her vatandaş, izni ve rızası olmaksızın kamuyu ilgilendirmeyen ailevi mahremiyet ve özel hayatına ilişkin şahsen veya zümre olarak haber yapılarak şeref ve haysiyetlerinin küçük düşürülmesi karşısında kınama ve tekzip dahil her türlü kanuni yollara başvurma hakkına sahiptir.

9) Her vatandaş, yargı kararı olmaksızın medyada suçlu ilan edilmesinden dolayı şahsen veya zümre olarak şeref ve haysiyetlerinin küçük düşürülmesi karşısında şikayet, kınama ve tekzip dahil her türlü kanuni yollara başvurma hakkına sahiptir.

10) Her vatandaş, yayınlarda idari makamların iddia ve suçlamasını veya resimli teşhirlerinden dolayı şahsen veya zümre olarak haber vermenin ötesinde suçlu gibi gösterilmesi ile şeref ve haysiyetlerinin küçük düşürülmesi karşısında şikayet, kınama ve tekzip dahil her türlü kanuni yollara başvurma hakkına sahiptir.

11) Her vatandaş, gazeteci ile yapılan görüşmede bilgi ve belgenin yayınlanmamak şartıyla verilmesine rağmen yayınlanmasından dolayı şahsen veya zümre olarak şeref ve haysiyetlerinin küçük düşürülmesi karşısında şikayet, kınama ve tekzip dahil her türlü kanuni yollara başvurma hakkına sahiptir.

12) Her vatandaş, haksız rekabet meydana getiren reklam ve çıkar amaçlı haber ve yorumlardan dolayı şahsen, firma veya zümre olarak zarar görmesi ve şeref ve haysiyetlerinin küçük düşürülmesi karşısında şikayet, kınama ve tekzip dahil her türlü kanuni yollara başvurma hakkına sahiptir.

13) Her vatandaş; 7, 12, 16 ve 18 yaşlarından küçükler için içki ve benzeri zararlı kötü alışkanlıkları teşvik eden yayınlarından dolayı şahsen, aile veya zümre olarak zarar görmesi karşısında şikayet, kınama ve tekzip dahil her türlü kanuni yollara başvurma hakkına sahiptir.

14) Her vatandaş yayınlarda 7, 12, 16 ve 18 yaşlarından küçüklere ahlaka aykırı, müstehcen veya pornografik yayınlarından dolayı şahsen, aile veya zümre olarak zarar görmesi karşısında şikayet, kınama ve tekzip dahil her türlü kanuni yollara başvurma hakkına sahiptir.

15) Her vatandaş 7, 12, 16 ve 18 yaşlarından küçüklerin ruhsal gelişimini etkileyerek şiddet, hırsızlık, yaralama ve cinayeti özendirici yayınlarından dolayı şahsen, aile veya zümre olarak zarar görmesi karşısında şikayet, kınama ve tekzip dahil her türlü kanuni yollara başvurma hakkına sahiptir.

16) Her vatandaş, yayınlarda temel hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı ve kişi onurunu yaralayıcı yayınlardan dolayı şeref ve haysiyetlerinin şahsen, aile veya zümre olarak zarar görmesi karşısında şikayet, kınama ve tekzip dahil her türlü kanuni yollara başvurma hakkına sahiptir.

17) Her vatandaş, savaş, çatışma, cinayet ve her türlü terör olaylarında olayla ilgisi olmayan fotoğraf ve görüntüleri yayınlayarak dini, sosyal ve toplumsal tahrik ve infiallere sebebiyet veren yayınlardan dolayı şahsen, aile veya zümre olarak zarar görmesi karşısında şikayet, kınama ve tekzip dahil her türlü kanuni yollara başvurma hakkına sahiptir.