• 26 Ekim 2021

Medya ve Sinema Sektöründe Kamera Önü Grubu ve Üyeleri

29 Kas 2015

Televizyon Program Sunucusu (TV Programme Presenter) : Türkçeyi doğru, temiz ve akıcı kullanabilme becerisiyle, mikrofona uygun ses kalitesine sahip, mimik, jest ve tavırlarını yerinde kullanan ve televizyon programının stüdyo ve dış mekandan yapılan bant veya canlı yayınlarda metne bağlı ya da doğaçlama olarak kamera karşısında mikrofon kullanarak program içeriğini sunan, gerektiğinde seslendirme yapan, konuklu çekimlerde önceden hazırlanan veya konunun gerektirdiği soruları yöneltecek kadar bilgi ve kelime dağarcığına sahip, gerektiğinde yapımın hazırlık aşamalarında yer alan nitelikli kişidir.

Kamera Önü2

Oyuncu (Actor/ Actress ) : Mesleki iletişim süreçlerini yöneterek role hazırlanma, rolü icra etme ve mesleki gelişimini yönetmeye ilişkin bilgi ve becerilere sahip nitelikli kişidir. Oyuncu genellikle, tiyatro, sinema, medya ve televizyon projelerinde, projeye göre değişen işveren kurum/kuruluşlar bünyesinde, yönetmenin yönlendirmelerine göre, projelerde yer alan teknik ve set ekipleri ile eşgüdüm içinde mesleğini icra eder. Projelerin oluşumu ve hazırlık safhalarında, analitik ve dokümanter çalışmalar ile iletişim yoğunluklu faaliyetler söz konusudur.

Dublör (Stund Performer) : Dublör, film çekilirken tehlikeli sahnelerde veya özel aksiyon gerekmesi durumunda bir oyuncunun yerine oynayabilecek başka oyunculara denir. Tehlikeli sahnelerde görev alan bu kişilerin iş sağlığı ve güvenliği koşullarına uygun denetimli biçimde görevlerini yapabilmeleri için yapım ekibi tarafından gerekli önlemlerin alınması son derece önemlidir.

Kamera Önü1

Figüran (Background cast members /extra) : Televizyon programı veya dramatik yapımlarda yapımın kapsamına ve ihtiyacına bağlı olarak yönetmen veya kast direktörü tarafından tanımlanan ihtiyaca (genç, iş adamı, yaşlı, ev hanımı vb) göre sette/stüdyoda kamera önünde görev alan, oyunculuk vasfı olmayan veya çok az olan kişi.

Kamera Önü3

Bunlarla ilgili meslekler ise Kareograf (Choreographer), Şarkıcı (Singer), Özel Yetenekler Sanatçısı (Variety Artist) olarak sıralanabilir.

RATEM Mesleki Yeterlilik Sertifika Merkezi , Televizyon Yayıncılığı ve Yapımcılığı Meslek Haritalama Raporu, Hazırlayanlar: Prof Dr. Peyami ÇELİKCAN ve Yrd. Doç. Dr. Nalan BÜKER, Ağustos 2013, İstanbul