• 26 Eylül 2021

İnternet Ortamında Yapılan Yayınlardan Kim Sorumludur?

14 Mar 2016

İnternet ortamında yapılan yayınlardan sorumluluk 5651 Sayılı Kanunda düzenlenmiştir. Bu kanundaki 6. Madde kapsamında hem cezai hem de hukuki sorumluluk düzenlenmiştir. Burada bahsi geçen hukuki sorumluluk, radyo televizyonlarda yayınlanan program ve reklam içeriklerinden doğan tazminat sorumluluğu başta olmak üzere özel hukuka ait yaptırım sorumluluğunu ifade eder. Daha açık olarak ifade etmek gerekirse hukuki sorumluluk ile kastedilen hukuk davaları sorumluluğudur. Cezai sorumluluk ile ise gerçekleştirilen bir eylemden dolayı kimlerin hakkında ceza yaptırımı (hapis veya adli para cezası) uygulanacağı meselesi ifade olunur.

5651 Sayılı Kanunun 6. Maddesine göre İçerik sağlayıcı, internet ortamında kullanıma sunduğu her türlü içerikten sorumludur. İçerik sağlayıcı internet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder. Yani internet sitesinin içeriğini hazırlayan ve yayına koyan kişi ya da tüzel kişi içerik sağlayıcı olarakinternet ortamında kullanıma sunduğu her türlü içerikten sorumlu olacaktır. Ancak İçerik sağlayıcı, bağlantı sağladığı başkasına ait içerikten sorumlu değildir. Örneğin site içerisinde bir başka siteye link verilmiş ise bu site içeriğinden dolayı sorumluluk söz konusu olamayacaktır. Ancak, sunuş biçiminden, bağlantı sağladığı içeriği benimsediği ve kullanıcının söz konusu içeriğe ulaşmasını amaçladığı açıkça belli ise, genel hükümlere göre sorumlu olacaktır.

İnternet sitesi içeriğine imkan verilen ölçüde yorum yazılması halinde içerik sağlayıcı bu yorumlardan cezai anlamda sorumlu olmayacaktır. Ancak tazminat sorumluluğu yine de vardır.

http://www.medyahukuku.org