• 16 Ekim 2021

Haberde ve Medyada Kadın Yok

27 Kas 2015

Gazete, radyo, televizyon, internet ve Twitter haberlerinde kadının yer alışını inceleyen Küresel Medya İzleme Projesi raporunda kadının medyada yer alan haberlerde olmadığı gözler önüne serildi. Rapora göre, haberlerde kadın yok. Projenin Türkiye boyutu Anadolu Üniversitesi öğretim üyeleri ve Prof. Dr. Nezih Orhon’un koordinatörlüğünde gerçekleşti.

1995 yılından bu yana her 5 yılda bir yapılan Küresel Medya İzleme Projesi’nde 2015 dönemi sonuçları Türkiye açısından durumun kadının medyada yer alan haberlerde ne kadar kötüye gittiğini gösterir nitelikte.

Rapora göre, kadının medya haberlerinde yer alış biçimi önceki dönemlere göre erkeklere oranla dünyada ve Türkiye’de dörtte bir oranında yer alırken, 2015 döneminde çok daha olumsuz ve yok denecek bir boyuta geldi.

Küresel Medya İzleme Projesi, dünya ve bölge ortalamalarının çok daha altında kalmaya giden bir duruma dikkat çekiyor.

2015 döneminde gazete, radyo ve televizyonlarda yer alan haberler açısından bakıldığında; politika ve hükümet ile ilgili haberlerde yüzde 94 oranında erkekler görülürken, kadınlar sadece yüzde 6 oranında yer alıyor. Ekonomi haberlerinde ise yüzde 94 erkekler, yüzde 6 oranında kadınlar var. Erkekler, bilim ve sağlık ile ilgili haberlerde yüzde 75 oranında yer alırken, yüzde 25 oranında kadınlar var.

2015 döneminde İnternet (Facebook) ve Twitter’da yer alan haberler açısından bakıldığında ise; politika ve hükümet ile ilgili haberlerde yüzde 91 oranında erkekler, yüzde 9 oranında kadınlar yer alıyor. Yine ekonomi haberlerinde yüzde 71 erkekler, yüzde 29 oranında kadınlar var.

Kadının öne çıktığı tek alan ise meşhur kişiler, sanat, medya ve spor ile ilgili haberler. Bu haberlerde kadınlar yüzde 43 oranında yer alıyor.

Gazete haberlerinin merkezindeyse yine erkekler yer alıyor. Sadece yüzde 10 oranında kadınlar gazete haberlerinde merkezde.

Radyo haberlerinin yüzde 6’sında, televizyon haberlerinde yüzde 22’sinde, yerel haberlerin sadece yüzde 24’ünde kadın merkezde yer alabiliyor.

Medya haberlerinde cinsiyet eşitliğine ilişkin vurgu, eşitsizlikleri ortaya koymaya yönelik çaba neredeyse hiç yok. En yüksek oran politika ve hükümete ilişkin haberlerin yüzde 27’sinde sadece cinsiyet eşitliğine ilişkin vurgu, eşitsizlikleri ortaya koymaya yönelik çaba görünüyor. Diğer konuları işleyen haberlerde neredeyse cinsiyet eşitliğine ilişkin vurgu ve eşitsizlikleri ortaya koymaya yönelik çaba hiç yok.

Gazetelerdeki haber üreten muhabir ve habercilerin yüzde 80’i erkek. Radyoda ise kadın kendisine yer bulabilmiş durumda. Yüzde 65 oranında kadın ve yüzde 35 oranında erkek muhabir ve haber üreticisi durumunda. Televizyonda haber üreticisi olan muhabir ve habercilerin yüzde 59’u erkeklerden ve yüzde 41’i kadınlardan oluşmakta. İnternette yer alan politika ve hükümet ile ilgili haberlerin yüzde 10’unda kadın yer alırken, yüzde 75’inde erkek bulunuyor. İnternette yer alan ekonomi ile ilgili haberlerin tümünde erkek merkezde. Kadının yeri ve sesi yok.