– İzleyicilerin sayılarla ifade edilen yığınlardan ziyade, insan olduğu; o insanların da: beklentileri, gereksinimleri ve beğenileri, duyguları, inançları olduğu unutulmamalı.
– İnsanların haber alma haklarının olduğu, yaşamlarına bu haberlere dayanarak yön verdikleri unutulmamalı, bunun için de, insanların doğru, güvenilir bilgi almak isteyecekleri unutulmamalı.
– Toplum için çok önemli bir görevin yerine getirildiği unutulmamalı, sorgulamak, araştırmak ve bilgilendirmek bu görevin parçası olmalı, önyargılardan arınmış bir şekilde bu görevi yerine getirebilmek için açık fikirli olunmalı.
– Haberlerin toplum üzerindeki gücü ve etkileri konusunda duyarlı olunmalı.
Haber yaparken, haberin bireyse zarar verme olasılığı her zaman göz önünde bulundurulmalı. – Haberciler arasında mesleki dayanışma esas olmalı, rekabet ise daha iyi habercilik için yapılmalı.

Televizyon Yayıncıları Derneği’nin “Televizyon Habercileri İçin Rehber” kitabından alınmıştır.