• 16 Ekim 2021

Dijital Reklam, TV Reklamlarının Tahtını Sallıyor

4 Eyl 2015

IAB Avrupa, IAB Amerika ve IHSTechnology’nin yaptığı ortak araştırmaya göre global mobil reklam yatırımları%64,8 büyüyerek 2014 yılında 24.0 Milyar €’ya (31.9 milyar $) ulaştı. Mobil gösterim bazlı reklamlar 11,4 milyar € ile (15.1 milyar $) ilk defa mobil arama harcamalarını geride bıraktı. Kuzey Amerika yıllık % 77 ile en yüksek büyümeyi kaydetti. Avrupa’nın global mobil reklam yatırımlarındaki payı 4.0 milyar € (5.3 milyar $) ile %16,6 oldu.

MOBİL REKLAM YATIRIMLARINDA BİR YILDA %64,8 ARTIŞ

IAB Avrupa, IAB Amerika ve IHS Technology’ninverilerine göre 2013 yılında 14.6 milyar € (19.3 milyar $) olan mobil reklam yatırımları 2014 yılında %64,8’lik artışla 24 milyar €’ya ulaştı (31.9 milyar $).Bu yükselişin temel nedeni mobil cihazların yaygınlaşması ve mobille ilgili girişimlerinartması olarak görülüyor. 2014’te mobil gösterim bazlı reklam gelirleri%88,1’lik büyüme gösterirken, arama motoru bazlı gelirlerde%55,2,operatörlere bağlı mesajlaşma sistemlerinden uygulama tabanlı mesajlaşma sitemlerine geçişler sayesinde,SMS reklamlarında ise %13’lük artış kaydedildi.

2013-2014 gelir oranları karşılaştırması

Mobil Gelirleri (Milyon €) 2013 2014 Değişim (%)
Gösterim Bazlı (Display) 6.041 11.365 88,1
Arama (Search) 7.123 11.051 55,2
Mesajlaşma 1.399 1.581 13,0
Toplam 14.563 23.997 64,8

2014 yılı için bölgelerin küresel bazdaki payları şu şekilde oldu

Kuzey Amerika : %44,9 (10,8 milyar€ /14,3 milyar $)
Asya Pasifik : %36,5 (8,8 milyar € / 11,7 milyar $)
Avrupa : %16,6 (4 milyar € / 5,3 milyar $ )
Ortadoğu ve Afrika : %1,2 (0,3 milyar € / 0,4 milyar $)
Latin Amerika : %0,8 (0,2 milyar € / 0,2 milyar $)

Kuzey Amerika 2013 yılına göre %76,8’lik büyüme ile öne çıkan bölge oldu. Ayrıca diğer bölgelerde de % 50’nin üzerinde büyüme gerçekleşti.

Diğer bölgelerin büyüme oranları ise şöyle:

Kuzey Amerika : %76,8
Ortadoğu ve Afrika : %68,5
Latin Amerika : %66,1
Avrupa : %58,6
Asya-Pasifik : %54,5

DİJİTAL REKLAM ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA KANITLADI

IAB Avrupa CEO’su TownsendFeehan, ”Global mobil reklam gelirleri Avrupa’da ve dünyada mobilinbüyüklüğü ve getirdiği fırsatlarla önemli bir pazarlama platformu olduğunu bir kez daha kanıtladı. Cihazlar arası farkların azalması ve dijital içeriklerle etkileşimim artması sayesinde tüketici davranışları ajanslar, yayıncılar ve reklamverenler tarafından daha iyi gözlemlenir hale geldi. IAB Avrupa olarak dijital büyümeyi desteklemek için araştırma ve eğitim çalışmalarıyla,sektörel standartların geliştirilmesine yatırım yapmaya devam ediyoruz.” dedi.

IAB ABD Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Mobil Pazarlama Merkezi Genel Müdürü Anna Bager durumu, “Mobil cihazlar tüm dünyada tüketicilerin hayatlarının merkezine oturdu.Bu rakamlar markaların, mobilin büyük potansiyelinin farkına vardığının göstergesidir. Büyümenin devam edebilmesi için şimdi sıra, tüm sektörün mobil standartlarınındünya çapında oturtulması için bir araya gelmekte.” olarak özetledi.

IAB Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Kurşun mobilin Türkiye’deki gelişimini”Mobil Türkiye’de de hızla büyüyor.IAB Türkiye İnternet Ölçümleme Araştırması kapsamında kodlu sitelerde yapılan platform analizine göre mobilin (telefon + tablet) sayfa gösterimlerdeki payı Nisan 2014’de %12,3’den Haziran 2015’de %28,4’e çıkmış durumda. 2014’de Türkiye mobil reklam yatırımlarında gözlenen %30’luk artışın 2015 yılında da sürmesini ve dijital reklam yatırımları içindeki payını artırmasını bekliyoruz.” sözleriyle değerlendirdi.

IAB Hakkında

42 ülkede faaliyet gösteren IAB (Interactive AdvertisingBureau), tüm dünyada interaktif reklamcılığın gelişmesi, reklam yatırımlarından daha fazla pay alması için çalışıyor. Bu amaç doğrultusunda reklamverenlere, ajanslara ve medya ajanslarına interaktif iletişimin katma değerini anlatıyor. Kamu nezdinde yürüttüğü çeşitli faaliyetlerle endüstrinin doğru ve nitelikli biçimde büyümesine katkı sağlıyor. Merkezi Amerika da bulunan IAB’nin, Avrupa’daki ülke bazlı örgütlenmesi IAB Europe tarafından koordine ediliyor. IAB Türkiye, dijital endüstride reklam ve pazarlama alanlarında düzenleme yapmak üzere 23 sektör temsilcisi tarafından, 2007’de bir platform olarak kuruldu ve 2011 Temmuz ayında dernekleşme sürecini tamamladı. IAB Türkiye’nin şu an 200 üyesi bulunuyor.