• 19 Ekim 2021

Cevap ve Düzeltme (Tekzip) Nedir?

31 May 2016

Medyada gerek yazıl, gerek görsel-işitsel ve gerekse de internet yoluyla kişilerin “kişilik haklarına” saldırıda bulunulabilmesi mümkündür. Kişilik hakları her şahsın “kişiliğine bağlı olan” haklardır. Daha yalın bir ifade ile kişinin, “kişiliğini oluşturan tüm değerler” üzerindeki hakları onun kişilik haklarını oluşturur. Bu çerçevede kişinin şerefi, onuru, insanların gözündeki itibarı, namusu, lekelenmeme hakkı, özel hayatının gizliliği, özel veya mesleki sırları gibi tüm değerleri kişilik hakları kapsamındadır.

Bu kişilik haklarına medya yoluyla saldırılması gazete, dergi, internet veya radyo televizyon yoluyla kişi hakkında yayınlar yapılması suretiyle olur. Örneğin bir gazete yazısında kişinin eşinden başka biriyle ilişkide olduğunun yazılması, bir dergide kişinin özel hayatına ilişkin gizli fotoğrafların ifşa edilmesi, bir televizyon yayınında kişiye ahlaksız bir fiil isnat edilmesi ya da bir radyo yayınında kişinin özel ye da mesleki sırlarının ifşa edilmesi hep bu kapsamdadır. İşte bu gibi saldırılar ve hak ihlalleri durumunda kanun, hakları ihlal edilen kişilere bir cevap ve düzeltmede bulunabilme ve bunu aynı medya araçları yoluyla duyurabilme imkanı vermektedir. Burada hakları ihlal edilen kimse aynı izleyici-dinleyici-okuyucu kitlesine ilgili içeriğin söz gelimi haberin kendisi açısından esasını açıklamakta ve bu yayın içeriğinin neden doğru olmadığını anlatabilmektedir. İşte buna genel olarak cevap ve düzeltme yani tekzip denilir?

HANGİ ALANLARDA TEKZİP MÜMKÜNDÜR?

Bu gün için kanun medyanın her alanında yani hem yazılı hem görsel-işitsel hem de internet medyasında tekzibe olanak tanımıştır. Yani gazete veya dergideki bir haber ya da köşe yazısı, televizyondaki bir program ya da internet sitesi içeriği tekzip edilebilecektir. Tekzip yazılı basının ilk kez hukuki zemine oturtulduğu dönemlerden beri medya hukukunun önemli bir parçasını teşkil etmektedir. Bununla birlikte her medya alanı açısından tekzip yöntemi ve ilgili mevzuat da farklılık arz edecektir. Gerçekten kanunda her medya alanı için farklı bir tekzip usulü kabul edilmiştir.

Kaynak: medyahukuku.org