• 26 Ekim 2021

Çekim Ölçekleri

15 Ağu 2015

Nesnelerin ekranda kapladıkları alanlar farklılık gösterir. Bu alanlar çekim ölçeği olarak adlandırılır. En çok çekilen insan olduğu için çekim ölçeklerinde de insan boyutları ölçü olarak alınır.
Çekim ölçeklerinde, birbirine yakın iki ölçek arasında sınır şurada biter şurada başlar diye kesin bir ayrım yoktur. Çeşitli ülkelerde bu alanda bir fikir birliği de yoktur. Çekimlerde görüntü içerisinde yer alan ana öge insan olduğu için, çeşitli çekimlerin sınırlarının belirlenmesinde de insan vücudu birim olarak alınır.

Ama şu unutmamalıdır ki; çerçevelemede sadece insanı kurallara uygun çerçevelemek yetmez. İnsanın önündeki ve arkasındaki nesneleri de dikkate alarak çerçevelemek gerekir. İyi bir kamera açısı aynı zamanda iyi bir görüntü düzenlemesinin de başlangıcıdır. Önemli olan çekimlerin adları değil yerli yerinde kullanılmalarıdır. Duygusallık ifade eden bir çekimde (örneğin; gözü yaşlı bir anneyi) genel çekimde gösterirsek vermek istediğimiz duygusallığı yakalayamayız.


Genel çekim (WS-Wide Shot): İzleyene mekan hakkında fikir veren bir çekim türüdür.

Genel çekimin kullanılış amaçları:

-İzleyiciye mekan hakkında en kısa zamanda bir bilgi vermek,
-Görüntüdeki nesneler arasındaki ilişkiler ve uzaklıklar hakkında bilgi vermek,
-Dekorun etkisini izleyiciye ulaştırmak,
-Dramatik etki vermek,

Boy Çekim: Genel çekimden daha dar bir çerçevede gösterilirler. Kişi tüm vücudu ile görünür. Çekimi yapılacak kişinin genelini görmek amacıyla ayaklarının bastığı yerden baş boşluğuna kadar olan ölçektir.

Diz Çekim: Dizin hemen altından veya üstünden baş boşluğuna kadar olan çerçevedir. Zemini veya ayakkabıları görmemek, boy planın fazla büyük olması, çerçevenin sağ veya solundan istenmeyen fazla bilgilerin girmemesi için diz plan kullanılır.

Bel Çekim(Mid Shot-MS): Belin hemen kemer çizgisi altından veya üstünden baş boşluğuna kadar olan ölçektir. Genelde vücut ölçüsünün yarısına denk gelen bir çerçevedir.

Göğüs Çekim(Mid Close Up-MCU): Bel planın devamı gibi düşünülmelidir. Göğüsün tamamını ve baş boşluğunu içine alır. Belin hemen üzerinden kesilir. Televizyonculukta özellikle haber çekimlerinde ki röportajlarda en çok kullandığımız çekimdir.

Omuz Çekim: Sanki baş planın devamı gibi düşünülebilir. Omuzların tamamı ve kol ile bağlantı yerleri çerçeve içine alınır. Göğüs hizasından baş boşluğuna kadar olan ölçektir. Röportaj çekimlerinde de sıklıkla kullanılır.

Baş Çekim: Başın tamamının ve üzerinde durduğu boynun tamamının göründüğü ölçektir. Genelde konuşan bir insana ilginin çekilmesi için kullanılır. Dinleme detayları, ünlemler, mimikler baş planda alınabilir. Baş boşluğu bu ölçekte iyi ayarlanmalıdır.

Yüz Çekim: Vücut üzerinden bir detaydır. Alın ile çene üstü arasında konuya uygun tercih edilen ölçektir. Konuşan bir kişi için yüz planda çene de ölçeğe dahil edilmelidir.

Ayrıntı Çekim (CA-Cutaway): Nesnenin bir kısmının tüm ekranı doldurduğu çekim ölçeğidir. İzleyicinin dikkatini belli noktalarda toplamak için idealdir.

“Haber Kameramanlığı” kitabından özetlenerek alınmıştır.