• 26 Ekim 2021

Basın Kartı ve Sağladığı Kolaylıklar

21 Oca 2016

Basın kartı, yerli basın-yayın kuruluşlarının Türk uyruklu sahip ve mensuplarına, uluslararası basın- yayın organlarının Türk uyruklu mensuplarına ve Basın Kartı Yönetmeliğinde sayılan kamu kurum ve kuruluşlarının devlet enformasyon hizmetlerinde çalışan personeline, gazetecilik dışında başka bir işinin bulunmaması şartıyla, yerli veya uluslararası bir veya birkaç basın-yayın kuruluşu adına Türkiye’de mukim veya mukim olmamakla beraber görev alanı Türkiye’yi de kapsayan yabancı uyruklu gazetecilere verilen resmî nitelikte bir kimlik belgesidir.

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından Basın Kartı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde verilen basın kartı, hamiline mesleki avantajlar getirdiği gibi çeşitli kolaylıklardan yararlanma imkanı da sunmaktadır.

Bu kolaylıklar aşağıdaki gibi sıralanabilir:
Devlet ve belediyelerin, özel idare ve köylerin veya bunlara bağlı kuruluşların şehir içinde veya dışında işlettikleri tarifeli taşıtlardan indirimli veya ücretsiz olarak faydalanmak, kamuya ait müze, galeri, sergi, stadyum ve hipodromlar ile benzeri yerlere ücretsiz girmek, kanunen gizli olmayan veya idarece gizli yapılmasına gerek görülmeyen toplantı yerlerine serbestçe girebilmek, resmi törenlere görev yapmayı kolaylaştıracak bir konumda katılabilmek, kartın ibraz edilmesi şartıyla, posta işletmelerinde bulunan telgraf, faks, telefon, teleks ve benzeri araçlardan öncelikli olarak yararlanmak ve her türlü matbuatı indirimli ücretle göndermek, Emniyet Genel Müdürlüğü’nce düzenlenmiş basın trafik kartını ibraz etmek şartıyla devlet törenlerinde, milli veya milletlerarası müsabakalarda, basın toplantılarında, Türk ve yabancı devlet büyüklerinin resmi ziyaret, gezi ve incelemelerinde ve benzeri diğer durumlarda trafik görevlilerinin vereceği işaret ve talimatlar doğrultusunda park etme, durma, duraklama ve geçiş üstünlüğü gibi kolaylıklardan faydalanmak, ilgili mevzuat gereğince silah ruhsatı alma hususundaki kolaylıktan yararlanmak, 5510 sayılı Kanun uyarınca fiili hizmet süresi zammından yararlanmak, yaygın ve yerel medyada çalışan basın mensuplarının görevlerini etkin bir şekilde yürütebilmeleri amacıyla 2011 yılından bu yana sürdürülen hizmet damgalı pasaport uygulamasından yararlanmak.