• 26 Ekim 2021

Basın Kartı Alabilmek İçin Gereken Bekleme Süreleri

10 Şub 2016

Bekleme süresi nedir? Gazeteciler için bekleme süresi ne kadardır?

Bekleme süresi, ilk defa basın kartı başvurusunda bulunan gazetecilerin, basın-yayın kuruluşu sahiplerinin veya yönetim kurulu başkanlarının ilk başvuru tarihinden itibaren, başvurularının Basın Kartı Komisyonu’nun değerlendirmesine sunulacağı tarihe kadar geçen süredir. Bu süreler Basın Kartı Yönetmeliğinin 24 üncü ve 25 inci maddelerinde düzenlenmiştir. Buna göre gazeteciler için bekleme süreleri;
İletişim fakültesi mezunları, bu fakültelerde yüksek lisans ya da daha üst derecede eğitimlerini tamamlayanlar ile gazetecilikle ilgili yüksek öğrenim gördüğünü belgelendirenler için on iki ay,
Diğer fakülte mezunları için on sekiz ay,
Ön lisans mezunları için yirmi dört ay,
Orta öğrenim mezunları için yirmi sekiz aydır.