• 26 Ekim 2021

Bağımsız Olmak

19 May 2016

Bağımsız olmak bir gazeteci için temel ilkelerden biridir. Seslendiğiniz kitlenin, yazdıklarınıza ya da söylediklerinize kuşkuyla yaklaşmamasını sağlayacak şekilde haber yapmalısınız.

Size güvenilmesini istiyorsanız bağımsız olmanız çok büyük önem taşır.

Bir gazeteci için, bağımsız olmak aşikâr bir ilke olabilir, ama acaba şu dört soruya nasıl yanıt vereceksiniz?

1- Editoryal anlamda, hükümetten, siyasi, ticari ya da diğer çıkar ilişkilerinden bağımsız mısınız veya bağımsız görünüyor musunuz?

2- Başka bir kurumu, ürünlerini, hizmetlerini veya etkinliklerini desteklemeyi reddediyor veya desteklemez görünüyor musunuz?

3- Yaptığınız haberde, programda bir ürünü öne çıkarmaktan kaçınıyor musunuz?

4- Asıl işiniz dışındaki etkinlikleriniz, doğru olmayan bir şekilde gazeteciliğinizi ya da yaptığınız program yapımcılığınızı etkiliyor mu?

Bağımsız olmak, kişinin kafa yapısındadır; inatla direnmek anlamına gelmez. Bağımsız olduğunuzu gösterebilmek, diğer herkesin niyetinden şüphe duymanızı gerektirmez.

Bağımsız olduğunuzu göstermek, en az bağımsız olmak kadar önemlidir.

Görünüm

Bir gazeteci olduğunuz için bağımsız olduğunuzdan hiç kimsenin kuşku duymayacağını düşünebilirsiniz.

Elbette BBC ve BBC için çalışan kişiler bağımsızdır, hatta tüm gazeteciler gibi bazen inatla direnirler.

Gazeteciler, şöyle düşünür:

“Biz kimseden emir almayız; işleyeceğimiz konuları kendimiz seçer, hangi sırayla bunları haberleştireceğimize kendimiz karar veririz. Bağımsız olmak editoryal anlamda bütünlük sahibi ve tarafsız olmakla eş anlamlıdır. Biz haberlerimizi korkusuzca ve kimseyi kayırmaksızın yaparız.”

Ancak eski bir özdeyişi anımsatalım: “Kendimizi niyetlerimize, başkalarını ise yaptıklarına bakarak yargılarız.”

Bağımsız düşünebildiğinize veya bağımsız olmayı amaçladığınıza inanmak, asla yeterli değildir.  Bu, sizi izleyen, dinleyen ya da okuyan herkesi, gerçekten bağımsız olduğunuza ikna etmeye yetmez.

BBC’deki gazeteciler, izleyici, dinleyici ve okuyucularına olan yükümlülüklerinden dolayı, karar alma süreçlerinde bağımsız olduklarını,  herhangi bir kuşkuyu veya belirsizliği ortadan kaldırmak için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını gösterebilmelidir.

Haberlerde adı geçen birisiyle olan ilişkiniz konusunda kuşkularınız varsa kendinize şu soruyu sorun: “Bu durum başka birisince nasıl algılanır?” ya da ” İzleyicilerden biri, haberi bu şekilde yaptığımı bilse, bağımsız davrandığımı düşünür mü?”

Kendinizi sorgulayın:  Sizin üzerinizde oluşabilecek etkilerle aranıza gerçekten de yeterli bir mesafe koyabiliyor musunuz?

Eğer iş dünyası alanında çalışan bir gazeteciyseniz ve markalar ile ürünler hakkında haberler yapıyorsanız, bir ürünün reklamını değil, haberini yaptığınızı kesin şekilde ortaya koyuyor musunuz?

KAYNAK: BBC AKADEMİSİ GAZETECİLİK OKULU